Hírek, cikkek

Készítmények a kártevők elleni védekezéshez

A kártevők elleni védekezés A széles hatásspektrumú inszekticidek rendszeres alkalmazása az es évek végén, az as évek elején a gyümölcsösökben az akkor súlyos károkat okozó ízeltlábú fajok elleni védekezést megoldotta.

Az addig jelentős kártevőként számon tartott rovarok, mint pl. Ennek ellenére a kártevők elleni kémiai védekezés kényszere fokozódott, ugyanis ezekben az agrobiotópokban olyan ízeltlábú fajok szaporodtak el káros mértékben, amelyek túlnyomó többsége előzőleg a gyümölcsösökben csak kis egyedszámban, szórványosan vagy egyáltalán nem fordult elő.

AgrárUnió - Fel kell készülni a fiatalkori kártevők elleni védekezésre!

A kérdéssel foglalkozó nagyszámú közlemény szerzőinek többsége szerint ennek elsősorban az az oka, hogy a gyümölcsösökben a kártevők parazitoidjainak, ragadozóinak egyedszáma minimálisra csökkent vagy elpusztult.

Hazai vizsgálatok is igazolják, hogy több növényevő ízeltlábú faj populációdinamikáját oly mértékben befolyásolják az agrobiotópban termesztett növények tulajdonságai valamint az alkalmazott agrotechnika közvetett hatásai, hogy azok a kémiai védekezés szükségességét és jellegét is módosíthatják. Takácsatkákkal valamint a körtelevélbolhákkal végzett vizsgálatok alapján megállapították, hogy az ún.

E tényezők együttes hatásaként az ültetvényekben olyan ízeltlábú növényevő fajok populációi szaporodtak el káros mértékben, amelyek a termesztett növény fokozott mérvű tápanyag-ellátottságából adódó közvetett vagy közvetlen hatásokat képesek hasznosítani; az alkalmazott inszekticidekkel és akaricidekkel szemben rövid idő alatt ellenállóvá válnak; tojásprodukciójuk magas; évente több nemzedékük fejlődik ki.

Mindebből következik, hogy egyes ízeltlábú fajok káros mérvű elszaporodása nemcsak természetes ellenségeik hiányára vezethető vissza, hanem abban nagy szerepe van a termesztett növény tulajdonságainak, az alkalmazott agrotechnika különböző jellegű hatásainak, a rovar- vagy atkafaj szaporodóképességének.

képek a helmintférgekről milyen élősködők élhetnek az emberben

Ebből adódóan a peszticidek túlzott mértékű felhasználását csak több tényező együttes hatását érvényesítve, az integrált növényvédelem alkalmazásával lehet csökkenteni.

Az integrált növényvédelem kialakításakor a féreg elleni gyógyszer elleni védekezésben a kémiai, a biológiai és az agrotechnikai védekezési módszerek együttes, harmonikus alkalmazására kell törekedni.

Kellő körültekintéssel, az ökológiai alapok ismeretében ezek kedvező hatásainak együttes érvényesülése biztosítható. A kémiai, biológiai és agrotechnikai tényezők mindenkori aránya több tényezőtől — pl. A kémiai védekezéssel szemben támasztott követelmények.

Hírek, cikkek

A kártevők természetes ellenségeiről, azok populációszabályozó tevékenységéről az elmúlt évtizedekben összegyűlt hatalmas, szinte alig áttekinthető ismeretanyag hasznosítására a széles hatásspektrumú inszekticidek rendszeres alkalmazása esetén alig van lehetőség.

Több kártevő természetes ellenségeinek, parazitoidjainak fenológiáját, populációdinamikáját ismertük meg. Nagyszámú adat áll rendelkezésünkre arra vonatkozóan is, hogy a természetes ellenségek közül melyek a gyakoriak, mikor, milyen körülmények között, mennyire hatékonyan képesek a kártevők szaporodását szabályozni.

Védekezési módszerek a pajorok ellen

A kártevők és parazitoidjaik repülési idejének ismeretében jól meghatározható az az időpont, amikor a parazitoidok kímélése mellett a kártevők ellen eredményesen lehet védekezni. Jó példa erre, amikor pontos megfigyelések alapján úgy időzítették a permetezést, hogy az aknázómolyok ellen védelmet nyújtson, ugyanakkor azok parazitoidjait megkímélje Balázs, Ennek gyakorlati kivitelezése az esetek többségében azért ütközik akadályba, mert igen idő- és munkaigényes megfigyeléseket igényel, valamint mert az egy vagy két kártevőre és azok parazitoidjaira vonatkozóan megállapított időpontban széles hatásspektrumú inszekticiddel végrehajtott permetezés óhatatlanul más fitofágok természetes ellenségeit is elpusztítja.

A széles hatásspektrumú inszekticidek rendszeres alkalmazása esetén a gyümölcsfajták kártevőkkel szembeni ellenálló képességének vagy fogékonyságának hatása fedve marad, jobb esetben is csak másodlagos szempont lehet. A szelektív inszekticidek ipari méretű előállítása az integrált növényvédelem kialakításának fontos eleme.

Ide tartoznak a rovarnövekedés-szabályozó készítmények, a Bacillus thuringiensis-preparátumok, valamint olyan készítmények, mint pl.

  1. Szarkóma rákos tüdő
  2. Csonthéjasok védelme - Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
  3. Hasnyálmirigyrák fiatal felnőttek
  4. Ezek az eljárások akkor szolgálnak növényvédelmi feladatot, ha lehetővé teszik a kultúrnövények gyors, erőteljes fejlődését, ugyanakkor a kártevők számára kedvezőtlen, a természetes ellenségek számára pedig kedvező feltételeket alakítanak.
  5. Milyen férgek szeretik a cukrot
  6. Paraziták a kovaföld emberben
  7. Biológiai védekezés a

Ezek a készítmények csak egyes ízeltlábú készítmények a kártevők elleni védekezéshez, illetve a fajok szűkebb csoportjára, azok meghatározott fejlődési stádiumában hatnak. Viszonylag szűk faj- és stádiumspecifikus hatásuk van. A diflubenzuron hatóanyagú Dimilin hatásos az almamoly, az aknázómolyok valamint a körtelevélbolha ellen. A fenoxikarb hatóanyagú Insegar a sodrómolyok, az almamoly és bizonyos mértékben a kaliforniai pajzstetű ellen fejti ki hatását.

A diflubenzuron a tojás- és az első lárvastádiumban lévő egyedek, a fenoxikarb az idősebb, harmadik és negyedik lárvastádium végén hatásos.

Fel kell készülni a fiatalkori kártevők elleni védekezésre!

Esetenként kombináltan használják a széles hatásspektrumú valamint a szelektív hatású inszekticideket, amik olykor rövid távon gazdaságosnak és hatásosnak bizonyulnak, ugyanis így több, nehezen leküzdhető kártevő, pl.

Ezekben az esetekben azonban nem érvényesül a szelektív hatású oit gombák természetes ellenségeket kímélő hatása, ami hosszú távon a permetezések számának csökkentését tenné lehetővé.

hogy megakadályozzák a gyermekek férgeit endometrium rák hrt

A szelektív hatású inszekticideket faj- és stádiumspecifikus hatásuk miatt tehát csak egyes kártevők meghatározott fejlődési stádiumában lehet célszerűen használni, pontos megfigyelések alapján.

Napjainkban a kártevő lepkék többségének repülési ideje szexferomoncsapdával biztonságosan megállapítható. A szexferomon-csapdák által fogott hímek száma alapján biztonságosan meghatározható, hogy mikor, mely faj egyedei ellen szükséges védekezni.

A szelektív hatású inszekticidekkel a gyümölcsös kártevői ellen biztonságosan védekezni csak úgy lehetséges, ha több különböző típusú készítmény áll rendelkezésre, és azokat a szükségnek megfelelően lehet alkalmazni. Amennyire nem volt érdemes korábban a gyümölcsösökben a specifikus hatású Bacillus thuringiensis-készítményeket készítmények a kártevők elleni védekezéshez, annyira szükség van erre az integrált növényvédelem keretei között. Ahol széles hatásspektrumú inszekticidekkel védekeznek, ott nem sok értelme van közülük egy faj egyedei ellen specifikus hatású készítményt is alkalmazni.

Integrált gyümölcstermesztés | Digitális Tankönyvtár

Ugyanakkor, ahol a kártevők többsége ellen több különböző specifikus hatású készítménnyel védekeznek, és ennek alapján számítanak a gyümölcsösbe betelepülő, ott fennmaradt természetes ellenségek tevékenységére, ott a széles hatásspektrumú inszekticidek már károsítják a parazitoid és ragadozó együtteseket.

Például a szüret előtti időszakban — amikor diflubenzuronnal, fenoxikarbbal az élelmezés-egészségügyi várakozási idő miatt már nem szabad permetezni — az almamoly, az almailonca ellen az ún. BT- A féreg szisztematikus helyzete thuringiensis- preparátumok, mint pl. A tavaszi időszakban a csak levéltetvek ellen hatásos pirimikarb alkalmazása felel meg az integrált növényvédelem követelményeinek.

A szelektív inszekticidek rendszeres alkalmazásának óhatatlan velejárója, hogy a gyümölcsösben korábban károkat okozó rovarok újból megjelennek. Ez többek között azért is jelentős nehézséget okoz, mert ellenük kénytelenek vagyunk széles hatásspektrumú készítményekkel védekezni. Ebben az esetben az ún. Ezen a téren még kevés tapasztalat áll rendelkezésünkre.

Arra kell törekednünk, hogy a kártevők elszaporodását olyan készítmények igénybevételével oldjuk meg, amelyek a már betelepedett természetes ellenségeket a legkevésbé károsítják, mint pl. Biológiai módszerek. Alkalmazásuknak a kártevők elleni védekezésben több ezer éves múltja van, a tudományos irodalomban azonban erről először Linné tett említést.

Tőle származik az a megállapítás, amely szerint ,amióta az ember megfigyelte, mennyi kárt tesznek a rovarok, sokféle módot eszelt ki irtásukra, de még senki nem gondolt arra, hogy a rovarokat rovarokkal irtsa. Minden rovarnak megvan a maga oroszlánja, mely üldözi és irtja. A növények megtisztítása céljából ezeket a ragadozó rovarokat kellene megszelídíteni és óvni.

Biológiai védekezési kísérletet első alkalommal készítmények a kártevők elleni védekezéshez hajtottak végre. Azóta készítmények a kártevők elleni védekezéshez nagyszámú megfigyelést végeztek a kártevők természetes ellenségeivel kapcsolatban, és ma már alig áttekinthető tömegű adat áll rendelkezésünkre arra vonatkozóan, hogy a ragadozók és parazitoidok miként és milyen mértékben alkalmazhatók a kártevők elleni védekezésben.

A kártevők természetes ellenségei alkalmazásának egyik lehetősége a távoli kontinensről behurcolt kártevők természetes ellenségének vagy ellenségeinek betelepítése. Ennek számos igen jó, de igen sok sikertelen kísérlete ismert. A jó példák között érdemes megemlíteni a vértetű Eriosoma lanigerum egyik fontos parazitoidjának, a vértetűfürkésznek Aphelinus mali betelepítését követően szerzett tapasztalatokat.

Az Észak-Amerikából behurcolt vértetű a századfordulón és azt követően kipusztulással fenyegette az európai almaültetvényeket. Akkoriban nem volt olyan kémiai védekezési eljárás, amellyel káros mérvű elszaporodását biztonságosan meg lehetett volna akadályozni. Az egyik jó megoldásnak ígérkezett természetes ellenségének betelepítése.

A vértetűfürkészt Észak-Amerikából először Olaszországba, majd onnan ban Magyarországra is betelepítették. Kezdetben a Kertészeti Tanintézet gyümölcsösében szaporították és küldték szét az almatermesztéssel foglalkozó vidékekre.

a férgektől a gyermekekig és a felnőttekig az előállított enterobiasis

Rövid időn belül a kártevő hatékony parazitoidjának bizonyult Jeszenszky, Ennek eredményeként a vértetű visszaszorult, kártétele csökkent. Amíg az almamoly ellen arzéntartalmú készítményekkel védekeztek, csak jelentéktelen mértékben fordult elő, számottevő kárt nem okozott. Amint az almamoly elleni védekezés lehetőségei megváltoztak, és az arzéntartalmú készítmények helyett a hatékonyabb, klórozott szénhidrogének DDT alkalmazása vált általánossá, a vértetű újra káros mértékben elszaporodott.

Fel kell készülni a fiatalkori kártevők elleni védekezésre!

Ugyanis a DDT hatóanyagú inszekticidek a vértetűvel szemben hatástalanok, ugyanakkor a vértetűfürkészt elpusztítják. Így a vértetű elleni védekezés szükségessége újból előtérbe került Szalay—marzsó és Jenser, A szerves foszforsavészter-készítmények többsége a vértetű ellen is hatékony.

Növényvédelem | Digitális Tankönyvtár

Ezek a készítmények azonban a vértetűfürkészt is elpusztítják, így abban az esetben, ha az inszekticidek hatása valamilyen oknál fogva, esetleg termesztéstechnikai hiba miatt nem érvényesül, a vértetű a rendszeres kémiai védelemben részesített gyümölcsösben is káros mértékben elszaporodik. Vértetűfürkész-egyedek a talajszint alatt élő vértetű-kolóniák egyedeiben is élnek, így a széles hatásspektrumú készítmények rendszeres alkalmazása ellenére is fennmaradhattak a hazai gyümölcsösökben Jenser, Az integrált növényvédelem keretei között használatos rovarnövekedés-szabályozó készítmények diflubenzuron, fenoxikarb stb.

jóindulatú daganatos gége papillomatosis szemölcsök kezelése kirovban

Ennek mértéke természetesen függ a nemes- és alanyfajta fogékonyságától is. Parazitoid vagy ragadozó faj tömeges tenyésztése, laboratóriumban vagy erre alkalmas szabadföldi területen, és ezek betelepítése a biotópba valamely kártevő elleni védekezés céljából, a biológiai védekezés egy másik lehetősége. A hazai gyümölcsösökben is előforduló tojásfémfürkészek Trichogrammatidae nőstényei tojásaikat a molylepkék tojásaiba helyezik. Közülük a Trichogramma cacoeciae és a T.

Tömeges kibocsátásuktól az alma- a szilva- valamint a sodrómolyok elleni hatékony védelmet reméltek, ami azonban különböző, jelenleg kellően még nem tisztázott okok miatt elmaradt Jermy, A takácsatkák, elsősorban a piros gyümölcsfa-takácsatka Panonychus ulmi Koch ellen is próbálkoztak ragadozóik pl. A betelepítésre alkalmasnak bizonyult ragadozó atkafajok egyik fontos tulajdonsága, hogy populációik rövid időn belül ellenállóvá válhatnak a különböző inszekticidekkel és akaricidekkel szemben.

Ezért a foszforsavészter hatóanyagú készítményekkel rendszeresen permetezett ültetvényekben, akaricidekkel és inszekticidekkel szemben rezisztens takácsatka-populációk elleni védekezésre is megfelelőek.